gallery/tooop
gallery/bg5
gallery/bg5

 

Porady w chwili gdy umrze ktoś bliski


Rodzinom pogrążonym w smutku składamy wyrazy szczerego współczucia. 


Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do chłodni, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej. 

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej (np. dom), należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu (karta zgonu jest potrzebna później do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wystarczy także zadzwonić do naszej firmy a wówczas niezwłocznie zawiadomimy uprawnionego do wystawienia karty zgonu lekarza, by przybył pod wskazany adres, stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu. 

Osoby zmarłe w wyniku wypadku lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora, zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sadowej celem ustalenia przyczyny zgonu. W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do Państwa.

Pochówek dzieci martwo urodzonych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku (Dz.U. Nr 153, poz. 1782) w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, za zwłoki uważa się ciało dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.

Tym samym prawo określa, że ciała dzieci przedwcześnie urodzonych, także w wyniku poronienia, powinny być traktowane z szacunkiem należnym zmarłemu człowiekowi. 

Rodzice mają prawo do decyzji, co będzie się działo z ich dzieckiem, bez względu na to czy urodziło się martwe czy też w skutek poronienia. Mogą pozostawić je w szpitalu lub zadecydować o odbiorze dziecka i organizacji pochówku. Szpital w sytuacji pozostawienia takich szczątków przez rodzinę, zobowiązany jest przekazać szczątki odpowiedniej instytucji (najczęściej jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w celu pochowania.

Kolejną trudnością wynikającą z niewiedzy, jest problem wystawienia Aktów Zgonu (niezbędnych do uzyskania zasiłku pogrzebowego). Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w USC. Szpital w takiej sytuacji zobowiązany jest do wystawienia tzw. pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka (niezbędnej do celów pochowania). W USC otrzymuje się wówczas skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Aktu zgonu nie sporządza się, ponieważ akt urodzenia z odpowiednią adnotacją jest jednocześnie aktem zgonu. 
W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej wskazania. Jest to tzw. "uprawdopodobnienie płci" opierające się np. na odczuciach matki. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszej firmy, wystarczy poinformować nas telefonicznie tel. 605329876, 606727518, 48 664-36-36, 48 664-11-70 wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami. 

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu? środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. 
 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZORGANIZOWANIA POGRZEBU:Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego)

- karta zgonu wystawiona przez lekarza 
- dowód osobisty osoby zmarłej 
- dowód osobisty zajmującej się organizacją pochówku 

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego Z.U.S./K.R.U.S.

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (otrzymacie Państwo na miejscu druk ZUS Z-12),
- skrócony odpis aktu zgonu (1 z 3 otrzymanych w USC), 
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo osoby odbierającej zasiłek z osobą zmarłą np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, 
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pochówku. 

Kończąc, chcielibyśmy podkreślić, jeżeli zdecydujecie się Państwo na samodzielne zorganizowanie pogrzebu, serdecznie zapraszamy do Firmy Pogrzebowej Jan Erber.